Adrian Preda (n. 1985) trăiește și lucrează în București.

Una dintre preocupările mele centrale este relația dintre om și celelalte specii ale regnului animal, relație care este definitorie pentru dezvoltarea animalului uman, de la făurirea uneltelor și armelor de vânătoare până la manifestările spirituale și artistice. De asemenea, explorez natura și cosmosul în sens mai larg, fiind interesat de tipare de creștere și evoluție, de trecerea timpului și efectele sale asupra ființelor, obiectelor și fenomenelor.

EDUCAŢIE 2018 - prezent: studii doctorale la Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti 2008 - 2010: masterat la Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti 2007: bursă de studiu Erasmus la Academia de Arte Frumoase, Poznań 2004 - 2008: Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti, secţia Grafică 2000 - 2004: Liceul de Arte Plastice “N. Tonitza”, Bucureşti EXPOZIŢII PERSONALE 2020: Bound to Spacetime - H’art Gallery, Bucureşti 2020: Masă și greutate – Atelier am Eck, Düsseldorf 2019: Distanță și durată – Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi, București 2017: Studiu pentru Consum fericit! – Raft, Brașov 2017: Limbile moarte ale viitorului – Cărtureşti Carusel, Bucureşti 2015: Despre corpuri cerești - H’art Appendix, Bucureşti 2012: Tir cu boi - H’art Gallery, Bucureşti 2011: Stint - Atelier 35, Bucureşti 2010: Drift - H’art Gallery, Bucureşti 2009: Fashion Prey - Atelier 35, Bucureşti EXPOZIŢII DE GRUP 2021: Clubul Sportiv al Artelor, MARe (Muzeul de Artă Recentă), București 2019: Țara lui Soare-Așteaptă – 1001 Arte, București 2019: Fete de vis: Idealul feminin de la Nicolae Grigorescu la Ion Grigorescu – Muzeul de Artă Recentă, București 2018: Madx in Romania – Muzeul Memorialul Revoluției, Timișoara 2018: Plotting the Path (2) – Centrul Multicultural al Universității Transilvania, Brașov 2018: Plotting the Path – Institutul Cultural Român, Berlin 2016: Don’t Sweat the Technique - Lateral ArtSpace, Cluj-Napoca 2016: European Cuteness Art – Muzeul de Artă Contemporană Sofia Arsenal, Sofia 2016: Bestiar – H’art Appendix, Bucureşti 2016: NAG Retrospect: Memory Leaks – ARCUB, Bucureşti 2016: Peisajul Cosmic – Atelier 030202, Bucureşti 2016: Artistul la 30 de ani – Arcub, Bucureşti 2016: Extension.ro – Triumph Gallery, Moscova 2014: Strada e a noastră - Galeria 9, Bucureşti 2014: Tramontane - Galeria 26, Bucureşti 2013: Problema infinitului personal – Galeria 26, Bucureşti 2013: Trafic - Episodul 3 Garajul Ciclop, Bucureşti 2013: Iepuri - Noaptea Albă a Galeriilor - Teatrul Ţăndarică, Bucureşti 2013: Colectiva Nocturnă - Calup event, Caimatei 10, Bucureşti 2012: Rise|Holy|Beast - Noaptea Albă a Galeriilor - LOC (LC Foundation), Bucureşti 2011: Noul Figurativ - Victoria Art Center, Bucureşti 2011: FeminitArte - Art Yourself, Bucureşti 2011: Figure In, Figure Out - LC Foundation, Centru de Artă Contemporană, Bucureşti 2010: Zoomania.ro - MNAC (Muzeul National de Artă Contemporană) 2010: Cum a fost posibil? - Institutului Cultural Român, Tel Aviv 2010: Cum a fost posibil? (Holocaustul in artă) - Cărtureşti, Bucureşti 2009: Nu te supăra frate! - Point Contemporary, Bucureşti 2009: First Sample - [d] Gallery, Bucureşti 2007: Despre noi - UNAgaleria, Bucureşti 2005: Delta - UNAgaleria, Bucureşti PUBLICAȚII 2016: Weyd-, album monografic, coautoare Valentina Iancu – Editura Vellant, București PICTURĂ LIVE 2019: Noaptea Albă a Galeriilor (în colaborare cu Moduler) – Visssual, Brașov 2017: Golden Frame (în colaborare cu Moduler) - Atelier 030202 REZIDENȚE ARTISTICE 2020: Mogodorf, Düsseldorf TABERE DE CREAȚIE 2015: Festivalul Cuca, Cârțișoara 2015: Artborescent - Conacul Otetelișanu, Benești 2014: Câmp electric - Conacul Otetelișanu, Benești

Adrian Preda (b. 1985) lives and works in Bucharest.

One of my main preoccupations is the relation between humans and the other species of the animal kingdom, an essential relationship that shaped the human animal, from tool use to spiritual and artistic manifestations. I also explore nature and the cosmos in a wider scope, being interested in patterns of growth and evolution, the passing of time and its effect on beings, objects and phenomena.

EDUCATION 2018 – present: doctoral studies at National University of Arts, Bucharest 2008 - 2010: MFA, National University of Arts, Bucharest 2007: Erasmus scholarship at the Academy of Fine Arts and Design, Poznań 2004 - 2008: BFA, National University of Arts, Bucharest, Graphic Arts SOLO EXHIBITIONS 2020: Bound to Spacetime - H’art Gallery, Bucharest 2020: Mass and Weight – Atelier am Eck, Düsseldorf 2019: Distance and Duration – National Museum of Maps and Old Books, Bucharest 2017: Study for Merry Consumption! – Raft, Brașov 2017: Future Dead Languages - Cărturești Carusel, Bucharest 2015: On Heavenly Bodies - H’art Appendix, Bucharest 2012: Truck with Oxen - H’art Gallery, Bucharest 2011: Stint - Atelier 35, Bucharest 2010: Drift - H’art Gallery, Bucharest 2009: Fashion Prey - Atelier 35, Bucharest GROUP EXHIBITIONS 2021: Arts’ Sports Club - MARe (Museum of Recent Art), Bucharest 2019: The Procrastinating Sun – 1001 arte, Bucharest 2019: Fair Maidens: The Feminine Ideal from Nicolae Grigorescu to Ion Grigorescu, MARe (Museum of Recent Art), Bucharest 2018: Bestiary II – 1001 arte, Bucharest 2018: Madx in Romania – Revolution Memorial Museum, Timișoara 2018: Plotting the Path (2) - Multicultural Center of University of Transylvania, Brașov 2018: Plotting the Path - Romanian Cultural Institute, Berlin 2016: Don’t Sweat the Technique - Lateral ArtSpace, Cluj-Napoca 2016: European Cuteness Art - Sofia Arsenal Museum for Contemporary Art, Sofia 2016: Bestiary - H’art Appendix, Bucharest 2016: NAG Retrospect: Memory Leaks - Arcub, Bucharest 2016: The Artist at Age 30 - Arcub, Bucharest 2016: Extension.ro - Triumph Gallery, Moscow 2014: The Street is Ours! - Galeria 9, Bucharest 2014: Tramontane - Galeria 26, Bucharest 2013: Problem of the Personal Infinite – Galeria 26, Bucharest 2013: Rabbits - Ţăndarică Theater, Bucharest 2012: Rise|Holy|Beast - LOC (former LC Foundation, Contemporary Art Center, Bucharest) 2011: New Figurative - Victoria Art Center, Bucharest 2011: Figure In, Figure Out - LC Foundation, Contemporary Art Center, Bucharest 2010: Zoomania.ro - MNAC (National Museum of Contemporary Art), Bucharest 2010: How was it possible? (Holocaust in Art) - Subcărtureşti, Bucharest 2009: Don’t get mad bro’! - Point Contemporary, Bucharest 2009: First Sample - [d] Gallery, Bucharest 2007: About us - UNAgaleria, Bucharest 2005: Delta - UNAgaleria, Bucharest PUBLICATIONS 2016: Weyd-, monographical album coauthored with Valentina Iancu - Vellant Publishing House, Bucharest LIVE ACT 2019: NAG (Night of the Galleries) in collaboration with Moduler – Visssual, Brașov 2017: Golden Frame in collaboration with Moduler - Atelier 030202, Bucharest ARTIST IN RESIDENCE: 2020: Kulturamt, Düsseldorf ART CAMPS 2015: Cuca Festival, Cârțișoara 2015: Artborescent - Otetelișanu Mansion, Benești 2014: Electric Field – Otetelișanu Mansion, Benești

>